Lees het laatste nieuws

31 december 2023
Rotszwaluw | Ptyonoprogne rupestris | Foto gemaakt nabij Gendt | 26-11-2023
Rotszwaluw | Ptyonoprogne rupestris | Foto gemaakt nabij Gendt | 26-11-2023

We beginnen dit jaarverslag van 2023 met een korte terugblik op onze Big Year van 2022.

30 december 2022
Geelbrauwgors | Emberiza chrysophrys
Geelbrauwgors | Emberiza chrysophrys

Normaal proberen we in een jaar minimaal 300 soorten te zien. We hoeven daarvoor niet achter alle soorten aan te gaan die waargenomen worden. Dit jaar zou het iets anders gaan verlopen alhoewel dat niet gepland was met de start van het nieuwe jaar.

17 mei 2022
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid
Kleine Plevier | Charadrius dubius | Foto gemaakt in de Ezumakeeg Zuid

Door de corona maatregelen was het 2 jaar niet mogelijk geweest om het jaarlijkse evenement Top of Holland te organiseren. Gelukkig kon het dit jaar op 14 mei weer gehouden worden. Het doel van de Top of Holland is om met zoveel mogelijk vogelaars op zoek te gaan naar zeldzame soorten. De ontdekker van de zeldzaamste soort krijgt ook een prijs. We doen al jaren mee onder de naam “Twitch & Go” en wij proberen zoveel mogelijk soorten te halen, zeg maar een Big Day.

21 april 2022
Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst

De weersvooruitzichten voor het paasweekend zagen er prima uit. Alle dagen wind uit het oosten met redelijke temperaturen. Normaal staat dit garant voor leuke aantallen en zeldzaamheden. Maandag en dinsdag voor het paasweekend was er al significante trek geweest dus de verwachtingen op hoge aantallen vogels was ietwat getemperd.

Lachstern | Gelochelidon nilotica
Lachstern | Gelochelidon nilotica

Dagelijks blog 2022

Onze dagelijkse twitches en korte bezoeken worden in dit blog bijgehouden. Natuurlijk worden de verslagen zoveel mogelijk van foto's en eventuele geluidsopnames voorzien. Veel leesplezier!

16-07-2022
Lachsterns in Oude Pekela

Ieder jaar nemen de Lachsterns een pauze in hun reis naar Afrika nabij Oude Pekela. Zij rusten dan op een zandafgraving samen met de pasgeboren jongen. De vogels komen vanuit Duitsland waar nog een kleine populatie broed in de monding van de Elbe. Zij verblijven hier meestal een paar weken voordat ze doortrekken naar Afrika. De jongen worden tijdens de trek nog gevoerd door hun ouders.

}